1. HOVĚZSKÝ ODVÁŽNÝ ODDÍL "1. HOOD"

Obnova skautu na Hovězí po 10-ti letech

První schůzka našich družinek Benjamínků zvaných Svišti a Vlčat a Světlušek zvaných Mravenci se konala v pátek 23. září 2016 na faře.

Celý náš oddíl nese název 1. HOVĚZSKÝ ODVÁŽNÝ ODDÍL.

Proběhly první seznamovací i poučné a veselé hry, navázaly se první přátelství i uzly.

Naše klubovna je v milém pohostinném prostředí fary, kde se scházíme každý pátek jako správní skauti přesně! v 16 hod.

Působíme pod záštitou a pomocí střediska Vsetín, které nám vychází velmi vstříc, za což velmi děkujeme.

Máte-li chuť a odhodlání, jste na našich schůzkách vřele vítáni.

Prosíme Pána Boha, ať nám dá radu a sílu naplnit naše poslání.

Skautu Nazdar

Radek Křenek (Beefman)

https://skaut-hovezi.webnode.cz/

Tábor 2017

Dsc_0128

Lida-drabkova-leeda-prezentace-fb

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Roveři a rangers

Urči si vlastní program
– v rámci svého roverského kmene. Rovering je výzva!

Chci vědět více

Nejsme sami na světě

Skauting je celosvětový fenomén

Chci vědět více

Světlušky a vlčata

Skaut pro děti
ve věku 8 až 10 let je hlavně
o nových zážitcích
a kamarádech

 Chci vědět více

 

Social

.

.

.

.

.

.