Plán akcí oddílu vlčat a světlušek

0805_zvas_b15bProgram na příští rok právě tvoříme - zatím je jasné, že první schůzka bude v pátek 7. září 2018 od 16 do 18 hodin a zváni na ni jsou všichni kluci a holky, kterým je 7-11 let a mají zájem se stát členy našeho oddílu. Schůzky pak budou pravidelně každý pátek ve stejný čas (mimo dny prázdnin, případně jiných výjimečných událostí).

Zde na této stránce bude přehled všech oddílových akcí a to s dostatečným předstihem.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Roveři a rangers

Urči si vlastní program
– v rámci svého roverského kmene. Rovering je výzva!

Chci vědět více

Nejsme sami na světě

Skauting je celosvětový fenomén

Chci vědět více

Světlušky a vlčata

Skaut pro děti
ve věku 8 až 10 let je hlavně
o nových zážitcích
a kamarádech

 Chci vědět více

 

Social

.

.

.

.

.

.