OS TŮLAVÉ PAPUČE

Na podnět gangu čtyř (čtyř bývalých vůdců vsetínského skautského střediska) vznikl v roce 2004 klub OS „Tůlavé papuče“ – takto jeden z iniciátorů Pajtáš, už před založením klubu, zval na své aktivity. Původně Tůlavé papuče vystupovaly jako samostatný 1.OS klub, ale dnes jsou součástí 36. OS klubu „Portáši“ jehož tradice sahá do 1.republiky.

Tůlavé papuče jsou ne příliš formální sdružení lidí stejných zájmů, potkávajících se při aktivitách v přírodě, sportu či kulturním vyžití. Oslovují přátele a kamarády, bývalé, již neregistrované skauty, jejich partnery a jejich přátele a lákájí je ke společným prožitkům, hledají další spřízněné duše, odrostlé již roverskému věku, nemajíce se jak k myšlence skautingu zařadit …

Samostatné webové stránky Tůlavých papučí (můšeš se na něj podívat kliknutím na záhlaví webu s jejich logem) dávají nahlédnout do jejich pestré činnosti. http://os.oldskaut.cz/

Tůlavé papuče se dohodly, (po zkušenostech z ne vždy citlivých zásahů oldskautů na radách střediska po poslední obnově vsetínského Junáka) že se vzdávají svých hlasovacích práv a nebudou chod SRJ nijak ovlivňovat. S jedinou vyjímkou – budou-li vykonávat přímo volenou funci. A to se praktikuje pouze tehdy, je-li člen Tůlavých papučí vůdcem nebo zástupcem vůdce vsetínského střediska Junáka. Vůdce Tůlavých papučí se střediskových rad účastní jen vyjímečně a v takovém případě se vždy vzdává hlasování

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Roveři a rangers

Urči si vlastní program
– v rámci svého roverského kmene. Rovering je výzva!

Chci vědět více

Nejsme sami na světě

Skauting je celosvětový fenomén

Chci vědět více

Světlušky a vlčata

Skaut pro děti
ve věku 8 až 10 let je hlavně
o nových zážitcích
a kamarádech

 Chci vědět více

 

Social

.

.

.

.

.

.