PODPORUJÍ NÁS

 Činnost neziskové dobrovolnické organizace jako je naše se nebejde bez přízně a přímé podpory rodičů, místních radních, odrostlých členů a dalších příznivců :-)

Vsetínští skauti mají to štěstí, že zastupitelé v městské radě jejich činnost moudře považují za prospěšnou. A tak se každoročně (převážně) úspěšně skauti ucházejí v grantových řízeních o příspěvek na významné akce, podporu na provoz Skautského domu atd.

DLOUHODOBĚ NÁS PODPORUJÍ

Vůdcové oddílů – a ostatní činovníci skautského střediska Vsetín, kteří každý měsíc věnují zdarma desítky i stovky hodin svého volného času pro naše skautské společenství.

Vsetin_znak2

Město Vsetin – převod “skautského domu” do našeho vlastnictví, podpora projektu DBCB několikamiliónovou půjčkou, podpora celoroční činnosti skautských oddílů na táborové vybavení, provozní náklady kluboven, vzdělávání vůdců oddílů a akcí, které pořáme pro veřejnost.

Ústředí Junáka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – podpora na táborové vybavení, víkendové akce a provozní náklady, podpora akcí, které pořádáme a programů pro neorganizovanou mládež.

Zlínský kraj

– finanční podpora našeho projektu „Spolu na jedné lodi“ ve výši 55.000,- Kč z programu MaS04-16 „Naplňování koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji. Poděkování Zlínskému kraji a fotografie z akcí projektu.

 Nadace-synot

Nadace SYNOT – podpora vsetínských skautů jednotlivými projekty

LACHIM spol.s.r.o. – dlouhodobá finanční a materiální podpora vsetínských skautů a projektu DBCB

Zásobování teplem Vsetín a.s. – přímá finanční podpora našich aktivit

Eu

Ministestvo pro místní rozvoj – Evropská unie – program SROP 3.1 a SROP 3.2 – projekt DBCB

Gs_logo Glass service inc.

– přímá finanční pomoc

SychrovNET – náš poskytovatel internetového připojení ve Skautském domově na Rybníkách nám dává na své služby výraznou slevu.

ADK Vsetín – přímá finanční podpora naší činnosti

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Roveři a rangers

Urči si vlastní program
– v rámci svého roverského kmene. Rovering je výzva!

Chci vědět více

Nejsme sami na světě

Skauting je celosvětový fenomén

Chci vědět více

Světlušky a vlčata

Skaut pro děti
ve věku 8 až 10 let je hlavně
o nových zážitcích
a kamarádech

 Chci vědět více

 

Social

.

.

.

.

.

.