ODDÍL VLČAT A SVĚTLUŠEK

Milí kamarádi a známí a známí známých,

od září rozjíždíme na skautském středisku nový oddíl Vlčat a Světlušek. Počítáme s dětmi od 7 do 11 let (výjimky po dohodě), schůzky budou každý pátek cca od 16 do 18 hodin.

Pokud budete chtít přihlásit své děti, dejte mi prosím předběžně vědět co nejdřív (ať víme, jestli dělat veřejný nábor - ale zdá se, že to nebude třeba). Mail můžete poslat též známým, kteří mají děti ve vhodném věku :-), ale zatím není nutné, aby se tato informace šířila veřejně dál ve velkém - ať těch dětí není až moc.

Přivítáme taky pomoc ze strany rodičů či kamarádů - ať už příležitostně při výpravách, táboru, zajištění nějaké aktivity, opravách klubovny, apod., tak pomoc stálejší ve vedení oddílu (to už znamená ochotu se pravidelněji podílet na oddílovém programu, plánovat ho, apod.). Pokud byste s námi chtěli oddíl vést už od začátku a aktivně se na tom podílet, dejte nám prosím vědět. Zatím je nás pár statečných, ale pokud nás bude víc, budeme jen rádi.

Asi by byla škoda, kdybychom nezkusili alespoň částečně předat dětem něco z toho, co jsme zažívali my...

Bližší info ráda podám.

Lenka - užasizaseFantíkpomocchcinovoupřezdívku- (a Hanýsek, Dušan a Katka Pilko, Zip, atd...)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Roveři a rangers

Urči si vlastní program
– v rámci svého roverského kmene. Rovering je výzva!

Chci vědět více

Nejsme sami na světě

Skauting je celosvětový fenomén

Chci vědět více

Světlušky a vlčata

Skaut pro děti
ve věku 8 až 10 let je hlavně
o nových zážitcích
a kamarádech

 Chci vědět více

 

Social

.

.

.

.

.

.